ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗИСКВАТ ДЪЛГОСРОЧЕН ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ

Областен информационен център – Стара Загора проведе на 15 юни 2018 г. седмата си регионална конференция на тема „Дигитализацията в нашия живот“. Акцент в конференцията бяха възможностите и предизвикателствата при дигитализацията в образованието, администрацията и бизнеса. Събитието бе открито от Ирена Бойновска, координатор за България на дейността на Ева Майдел, евродепут.

Близо 100 младежи, представители на IT бизнеса, училища и Тракийски университет, общински администрации, държавни институции, неправителствени организации, работиха в 4 тематични групи: дигитализация в образованието; електронно правителство и административно обслужване на гражданите; предизвикателства и възможности пред IT сектора в региона; IT работилница за младежи.

Участниците в групата „Дигитализация в образованието“, модерирана от Димитрина Тодорова, се обединиха около мнението, че голяма част от професиите изискват все повече дигитални умения и акцент в образованието трябва да бъде инвестирането в обучение на учителите и модернизация на материалната база на училищата. Гостът ни от Естония Андрес Ааремаа обърна внимание, че процесът на дигитализация в тяхната страна е започнал от 1990 година с поетапно обучение на всички граждани в страната, което прави живота им в момента по-лесен.

Младите хора, участващи в IT работилница, ръководена от Петко Петков, научиха много за основите и възможностите на “Интернет на нещата” (IoT) и добиха реална представа как работи една дигитална система и как може да им бъде полезна в бъдеще.

В тематичната група по проблемите на дигитализацията в администрацията с модератор Добромир Иванов, участниците се запознаха с опита на Естония, която според Анела Киират, е спестила 2% от БВП с цифровизация на администрацията си. Представянето на електронната платформа за връзка между гражданите и институциите „Моята е-Община“ и автоматизираната система за таксуване в градския транспорт в Стара Загора са само част от примерите за предимствата от въвеждането на електронни услуги в администрацията.

В панела с представители на бизнеса, ръководен от Константин Стоянов обмениха добри идеи за бързите технологични промени при МСП, които могат да ги направят по-конкурентоспособни, гъвкави и ориентирани към потребностите на клиента. Надежда Терзиева представи дейността на мрежата EDIT.bg и тенденциите в дигиталния бизнес.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.