ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА

На 11 октомври 2018 г. (четвъртък) от 15.00. ч. в Регионална библиотека "Захарий Княжески" ще се проведе пресконференция във връзка с обща инициатива на мрежата от Областни информационни центрове под надслов „Бъдеще на кохезионната политика на Европейския съюз".

Като част от инициативата във фоаето на регионална библиотека „Захарий Княжески" ще се открие и изложба на картини, представящи старите градски къщи като част от градската среда на Стара Загора и други големи градове в България от арх. Белин Моллов

Арх. Белин Моллов е завършил архитектура във ВИАС през 1969 г. Притежава повече от 45 годишен опит в областта на устройственото планиране и градското развитие. Бил е заместник-министър на МРРБ, хоноруван преподавател по урбанизъм в УАСГ. Утвърден художник-архитект, с принос в съхраняването на архитектурната памет на България и със средствата на изобразителното изкуство.

Изложбата ще бъде на разположение на гражданите и гостите на Стара Загора от 11.10.2018 г. до 11.11.2018 г.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.