10.02.22 – Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за избор на подизпълнител с предмет: „Съвместно проучване на въздействието и новите възможности на COVID-19“и резултатът „Съвместно проучване на въздействието и възможностите на COVID-19 за регионите на De Carb “, в рамките на проект: De Carb: Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив съфинансирана от ЕС, в рамките на програма INTERREG EUROPE, съгласно CPV: 75112100-5 - Услуги по управление на проекти за развитие.

Изтегляне на документи /Български/

1. Покана за представяне на оферти

2. Примерен договор

3. Оферта Екселия ООД

4. Оферта Инновела ООД

5. Уведомително писмо Екселия ООД

6. Уведомително писмо Инновела ООД

7. Сключен договор Екселия ООД

8. Приемо-предавателен протокол

9. Проучване