Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други програми

 • Консултации за избор на подходяща финансираща програма;
 • Разработване на проектни предложения за различни национални финансиращи програми;
 • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;
 • Управление на проекти /разработени от Агенцията или друга организация/;
 • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;
 • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС;
 • Разработване на задания и технически спецификации;
 • Изготвяне на тръжни предложения;
 • Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори, консултации с експерти по недвижими имоти;
 • Разработване на бизнес-планове, маркетингови стратегии; 
 • Анализи ПОЛЗИ/РАЗХОДИ, необходим при разработване на инфраструктурни проекти;
 • Обучения по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения);
 • Услуги по разработване и поддръжка на уеб-страници;