Инвестиции в регион Стара Загора

ЗАЩО СТАРА ЗАГОРА?

ТОЛКОВА Е ЯСНО ...

ВАШИЯТ НАЙ-ДОБЪР ИЗБОР В БЪЛГАРИЯ!

 

map-bg1

 • Благоприятно за търговията географско разположение - близост до международни търговски коридори
 • Местни държавни органи и Агенция за регионално икономическо развитие, подкрепящи бизнеса и работещи в сътрудничество с много други организации
 • Изградени производствени мощности с висока ефективност
 • Държавни и общински сгради и земя за приватизация
 • Факултети по хуманна медицина, ветеринарна медицина, селско стопанство, агрономство и екология към Тракийския университет, осигуряващи провеждането на научни изследвания по най-съвременни технологии и методики и обучение на висококвалифицирани професионалисти
 • Интензивно развитие на земеделието и животновъдството
 • Наличие на четири селскостопански изследователски института
 • Наличие на опера, театър, музеи, антични находки, 940 акра парк, галерии, минерални извори, предоставящи възможности за развитие на първокласен туризъм
 • Професионални бизнес услуги, включително организиране на маркетингови изследвания
 • Високо квалифицирана, опитна и мотивирана работна сила
 • Много потенциални служители, които перфектно владеят английски, немски, руски, френски и испански езици
 • Относително ниски разходи за трудово възнаграждение