СТАНОВИЩЕ ПО ПУБЛИКУВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА СТАРА ЗАГОРА НА 14.08.2023 Г