25 ГОДИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
СТАРА ЗАГОРА

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Област Стара Загора

logo reda 25Стара Загора е шестият по големина град в България и административна столица на старозагорска област. Регионът е разположен в Южна-централна част на България (виж Фигура 1). Стара Загора е административен център на старозагорска област, част от Югоизточен NUTS II регион. Областта включва 11 общини като всички са членове на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР).

 

StaraZagora TheEnerguHeart

Старозагорска област отчита стабилен растеж в икономическия сектор. Между 2007 и 2017 г. брутната регионална добавена стойност в региона се е увеличила с рекордните 113%, заетостта се е увеличила с близо 10 точки на 70,1% от минималната безработица и средната заплата е  1,021 лв., което ни нарежда втори след София. През 2017 г., БВП на глава от населението достига 17 600 лв. – втори в страната (след София, където е 30 300), регистрирани са 8% растеж в сравнение с преходната година.

Накратко, Стара Загора е шампион на България по растеж и е в топ 3 на най-добрите места за живеене в  страната.

Доброто икономическо представяне се постига на определена цена – регионът е силно фокусиран върху индустрията и енергията като водещ сектор.

В същото време Стара Загора е дом на бързоразвиващата се индустрия с огромно присъствие на машиностроене, храна, промишленост в областта на електрониката, и новоустроената индустриална зона Загоре, която има потенциала да привлече повече инвеститори в града  и да създаде нови работни места.

Старозагорска област е също известна като енергийното сърце на България.

В региона е ситуирана  въгледобивна мина и трите най-големи въглищни електроцентрали: ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, “КонтурГлобал Марица Изток 3”, които произвеждат около 40% от електричеството на България и единен план за комбинирана термална и  електрическа въглищна енергия. Те формират Комплекс Марица Изток.

Енергийният комплекс Марица Изток е най-големият енергиен център на Югоизточна Европа със значителна важност не само на регионално, но и на национално ниво.

Комплексът разположен в голям лигнитен въглищен басейн, който включва няколко мини, инсталации за обогатяване,  завод за брикети и притежава своя собствена железопътна линия.

В наши дни Стара Загора се сблъсква с предизвикателството на преминаване от регион с въглищна независимост към нисковъглеродна икономика.

Планът за справедлив преход е в процес на промяна в момента.

Заинтересованите страни са дълбоко въвлечени. Обществото става все по подготвено за среща с промените, новите инвестиции и промишлеността. Индустриална зона Загоре планира своята следваща стъпка като въглероден неутралитет.

Тракийски университет е уникален и е насочен към биотехнологиите.

Стара Загора – Регионът в сърцето на Балканите с неразкрит потенциал за развитие и растеж. Не е Дивият Запад, но бъди първият му откривател.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА”

20-05-2024

Изх. № 003-11-ОС/17.05.2024 УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ АРИР-СТАРА ЗАГОРА, С настоящото Ви уведомяваме, че: Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора”, на основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава,  свиква Общо събрание...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА”

20-05-2024

Изх. № 003-11-ОС/17.05.2024 УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ АРИР-СТАРА ЗАГОРА, С настоящото Ви уведомяваме, че: Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора”, на основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава,  свиква Общо събрание...

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДА АЛПИЙСКА РОЗАЛИЯ (Rosalia alpina linnaeus, 1758) в България за периода 2023-2032…

09-11-2023

    Документът е създаден в изпълнение на Проект № BG16М1ОР002-3.020-0001-С02 „Разработване на план за действие за вида Алпийска розалия (Rosalia alpina)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДА АЛПИЙСКА РОЗАЛИЯ...

АРИР - СТАРА ЗАГОРА УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02

09-11-2023

  СНЦ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА" УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02

Работилница за регионални медии, посветена на климата, набира участници до 12 ноември

18-10-2023

  Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с подкрепата на Фондация “БлуЛинк”, кани регионални журналисти да участват в двудневна работилница, посветена на човешките истории зад климатичните промени и предстоящото българско участие в Конференцията на ООН за климатичните промени (COP 28)...

АРИР - СТАРА ЗАГОРА УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02 „Разработване на план за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi…

06-10-2023

  СНЦ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА" УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02

DeCarb заключителна конференция 17 май 2023

03-05-2023

Уважаеми партньори и колеги, В продължение на 5 години АРИР - Стара Загора е водещ партньор по проект De Carb, който събра заедно 9 региона от ЕС в желанието им да продължат заедно по пътя на преход от базирана на изкопаеми...

Пета онлайн кампания по RES-SKILL

28-02-2023

Петата и последна онлайн информационна кампания по проект RES-SKILL  е достъпна ТУК.

Учебни материали по проект RES-SKILL със свободен достъп

28-02-2023

Основна цел на проект RES-SKILL, финансиран по програма Erasmus+, е създаването на специализирани учебни материали, насочени към заети във въгледобивната промишленост, подпомагащи тяхното преквалифициране в сектора на възобновяемите енергийни източници. Разработените ресурси са със свободен достъп и могат да бъдат...

В Стара Загора ще се изгради една от осемте водородни долини в Европа

15-12-2023

Министърът на иновациите и растежа обсъди напредъка по проекта и привличането на инвеститори в региона на работна среща в Общината. В Стара Загора ще се изгради една от осемте водородни долини в Европа. Този проект е значим за позиционирането на България...

СТАНОВИЩЕ ПО ПУБЛИКУВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА СТАРА ЗАГОРА НА 14.08.2023 Г

19-09-2023

ДОГ-Н РУМЕН РАДЕВМИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТНОСНО: СТАНОВИЩЕ ПО ПУБЛИКУВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ТЕРИТОРИАЛЕНПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА СТАРА ЗАГОРА НА 14.08.2023 Г

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 16.09.2021

20-08-2021

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А   ОБЯВЯВА НА 16.09.2021 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 03.06.2020

12-05-2020

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА НА 03.06.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 10.06.2020

12-05-2020

  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОБЯВЯВА НА 10.06.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Обявление продажба

04-03-2020

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА   ОБЯВЯВА НА 02.04.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Ново социално предприятие за строително-монтажни дейности се създаде в Поморие

03-04-2019

Социалната икономика и социалното предприемачество

Международен Панаир за строително инженерство и архитектура BUDMA 2016

12-10-2015

02-05 февруари 2016 в град Познан, Полша От 02 до 05 февруари 2016 г ще се проведе следващото издание на Международния панаир BUDMA 2016 за строително инженерство и архитектура /Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA/. На панаира ще бъдат представени иновативни технологични...

Международен Панаир за опаковъчна техника и опаковки WARSAW PACK 2016, 08-10.03.2016 г. в град Варшава

12-10-2015

Международния Панаир за опаковъчна техника и опаковки WARSAW PACK 2016 /Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań WARSAW PACK/ ще се проведе в периода 08-10 март 2016 г. във Варшава на територията на WARSAW EXPO. Участниците в WARSAW PACK 2016 ще имат...

Българо-казахстански онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 17 март 2021 г.

22-02-2021

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и нейният казахстански партньор, Фондът за развитие на предприемачеството (DAMU), организират съвместно на 17 март 2021 г онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество. Събитието ще се...

ОИЦ организира на 30.09.2020 г. работна среща на тема "Приоритети на Програма за развитие на регионите 2021 - 2027"

29-09-2020

Областен информационен център Стара Загора организира  работна среща на тема "Приоритети на Програма за развитие на регионите 2021 - 2027 година".  Директор Дирекция "Инвестиции и европейски програми" на Община Стара Загора, г-н Георги Симеонов, ще представи основните направления на "Програма за развитие на регионите...

Информационна среща на 22 юли 2019 г. 'Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците' на ОПОС…

18-07-2019

Заповядайте на информационна среща на тема: „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения 'Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците' на ОПОС 2014 -2020 г.", която ще се проведе на 22 юли 2019...

ОИЦ – Стара Загора даде старт на онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“

15-04-2019

Днес в ПГОХ „Райна Княгиня“ ОИЦ - Стара Загора даде старт на онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“, който се организира от дирекция „Централно координационно звено“ /ЦКЗ/ в администрацията на Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове...

Област Стара Загора е сключила договори за 244 876 627 лева

19-12-2018

На проведената работна среща с представители на медиите, Областен информационен център – Стара Загора представи изпълнението на оперативните програми за Югоизточен район за планиране към 14.12.2018 г. От общия бюджет по оперативните програми за периода 2014-2020 г., който е 23 709...

КОЛЕДНА РАБОТНА СРЕЩА

14-12-2018

На 18.12.2018 г. /вторник/ от 14.15 часа в офиса на Областен информационен център – Стара Загора ще се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии на тема: „Изпълнение на оперативните програми в Югоизточен район за планиране...

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ В СТАРА ЗАГОРА

13-11-2018

На 16 ноември 2018 г. /петък/ от 11.30 ч. Областен информационен център – Стара Загора съвместно с Държавно горско стопанство Стара Загора организират акция по залесяване в града като част от инициативата на центъра, посветена на Европейската седмица на гората. С...

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ОРГАНИЗИРА ДЕБАТ НА ТЕМА „БЪДЕЩЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС“

09-10-2018

На 11 октомври 2018 г. /четвъртък/ от 10.00 ч., в Зала 3 на Тракийски университет, Стара Загора, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе граждански дебат на тема „Бъдеще на кохезионната политика на ЕС". Лекторът и водещ на събитието арх...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА

09-10-2018

На 11 октомври 2018 г. (четвъртък) от 15.00. ч. в Регионална библиотека "Захарий Княжески" ще се проведе пресконференция във връзка с обща инициатива на мрежата от Областни информационни центрове под надслов „Бъдеще на кохезионната политика на Европейския съюз". Като част от...

Икономически проучвания и анализи на регион Стара Загора

Проучване и оценка на реалния икономически потенциал на регион Стара Загора и възможностите му за развитие

Разработване на регионални стратегии

Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране

Установяване на делови контакти

Подпомагане на местните и регионалните власти, бизнеса и други заинтересовани лица и организации от региона при установяването на делови контакти и изграждане на делови отношения в България, ЕС и трети страни

Консултантски, информационни и офис услуги

Предоставяне на консултантски, информационни и офис услуги на МСП, общински и държавни институции, неправителствени организации; съдействие при търсене на финансиране и установяване на делови контакти

Организиране на срещи, изложби и панаири

Организиране на срещи, изложби и панаири за популяризиране на местния бизнес и съдействие за участие в търговски изложения и бизнес-форуми в страната и чужбина.

Обучение и преквалификация

Организиране на обучение и преквалификация в съответствие с потребностите на икономическото развитие;

Партньори на Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

Община Стара Загора

Община Стара Загора

Областна администрация - Стара Загора

Областна администрация - Стара Загора

Търговско-промишлена палата

Търговско-промишлена палата

Индустриална зона Загоре

Индустриална зона Загоре

Областен информационен център Стара Загора

Областен информационен център Стара Загора

Регионална асоциация на общини

Регионална асоциация на общини "Тракия"

Тракийски университет

Тракийски университет

Регионална библиотека „Захарий Княжески

Регионална библиотека „Захарий Княжески"

Община Казанлък

Община Казанлък

Община Мъглиж

Община Мъглиж

Община Гурково

Община Гурково

Община Николаево

Община Николаево

Община Раднево

Община Раднево

Община Гълъбово

Община Гълъбово

Община Чирпан

Община Чирпан

Община Опан

Община Опан

Община Братя Даскалови

Община Братя Даскалови

Община Павел баня

Община Павел баня

Европейски център EUROPE DIRECT – Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора е приемна структура на Център EUROPE DIRECT в България. Основен партньор по проекта е Община Стара Загора. Асоциирани партньори са Областна администрация - Стара Загора, Общините на територията на Старозагорска област (Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево, Раднево, Гълъбово, Чирпан, Опан, Братя Даскалови, Павел баня), Търговско-промишлена палата, РАО Тракия, Тракийски университет, Регионална библиотека „Захарий Княжески" и др. 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

 

 

Image
Image

Стара Загора е на второ място в 2 категории в конкурса „Градове и региони на бъдещето”

Стара Загора е на второ място в 2 категории в конкурса „Градове и региони на бъдещето”: в категорията „Първите 5 FDi града за привличане на преки чужди инвестиции в Източна Европа” и в категорията „Първите 5 FDi микро-градове*  за привличане на преки чужди инвестиции в Европа”.

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора представи градът в конкурса, организиран от FDi Intelligence -  нова главна дирекция на  Financial Times Ltd, специализирана в области, свързани с преките чужди инвестиции и насърчаването на инвестициите. 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

1. Само златотърсачите откриват злато
Само с търсене и то със задълбочено търсене можете да намерите финансиране. Понякога дори е по-важно да знаете към кого да се обърнете, отколкото как да го направите. Единственият начин да разберете към кого да се обърнете е да направите необходимото проучване.
2. Ухажвайте преди да подадете проектното си предложение
Точно както не бихте предложили брак на някого преди да сте сигурни, че си пасвате, вие и донорът (източникът на финансиране) трябва да си "паснете" преди да подадете проектно предложение.
3. Адресирайте проектопредложението правилно
Проектопредложението ви трябва да бъде максимално съобразено с донора. По правило, неясните формуляри не водят до финансиране. Не пропускайте да обясните защо именно вашият проект е онзи тип проект, който финансиращата организация би искала да подкрепи.

Виж повече

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

1. Привлечете вниманието към вашето проектно предложение
Оценителят трябва да ви запомни, въпреки че понякога чете стотици предложения на седмица. Заглавна страница и  Резюме са вашите силни козове.

2. Използвайте езика на донора
Професионалният жаргон и технически издържания език рядко впечатляват четящия. Обикновеният и ясен език е за предпочитане.

3. Покажете увереност
Забравете за изрази като “би могло”, “би трябвало”, “би било”, а използвайте ”ще”. Ако вие не сте уверени в проекта, то и донорът няма да ви повярва. Гледайте на източника на финансиране като на партньор, с когото е възможно да осъществите сътрудничество полезно и за двете страни.

Вижте повече

 

Европейски информационен център EUROPE DIRECT – Стара Загора
Туристически информационен център Стара Загора
TEDx Stara Zagora
Национална селска мрежа
Индустриална зона Загоре
Алианс Франсез Стара Загора

Поздравителни адреси за юбилея на АРИР

Алфа Визия

20 години път извървян, белязан с достигнати цели, успехи и признание. 20 години на работа и усилия за развитието и утвърждаването на регион Стара Загора като един от водещите в страната. Прочети...

Български център за нестопанско право

Скъпи приятели, Изключително ни е приятно да ви поздравим по случай 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора. Желаем ви много здраве, късмет и професионални успехи! Прочети...

Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски"

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора...  Прочети...

Американска търговска камара в България

От името на Американска търговска камара в България за нас е огромно удоволствиие да Ви поздравим по повод 20 години от създаването на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора. Чрез активната си работа и конструктивния диалог с местния бизнес Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора многократно е доказвала своята ефективност в подпомагане развитието на предприемачеството, популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции... Прочети...

"Кремък" ЕООД

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишния юбилей на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и Честито 20-годишно партньорство с "Кремък" ЕООД!  Прочети...

Регионален екологичен център

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР! Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори. Прочети...

Регионална библиотека „Захарий Княжески“

  С удоволствие, радост и известна доза изненада Ви поздравяваме по повод Вашата 20-годишнина. Кога минава 20 години...! Макар че като погледнем назад... останаха много интересни съвместни събития, нови знания, хубави спомени, много нови приятелства и партньорства... Прочети...

Община Гурково

Най-сърдечно Ви поздравявам с годишнината на Агенцията за регионално икономическо развитие! Желая Ви преди всичко здраве, енергия и страст, за да остоявате професионалните стандарти и принципи. Надяваме се и в бъдеще заедно да преодоляваме още много предизвикателства в съвместната ни работа... Прочети...

Национално сдружение на общините в Република България

Уважаеми колеги и приятели, Приемете нашите най-сърдечни поздрави по случай юбилея на Вашето сдружение. Използваме този прекрасен повод за да ви пожелаем много късмет, здраве и професионални успехи. В нашите динамично променящи се среди 20-годишният юбилей е достижение. Прочети...