Информационен център на мрежата EUROPE DIRECT - Стара Загора

ed-networkСъ-финансиран от ГД „Комуникации" на ЕК.

Целта на проекта е насочена към изграждането и утвърждаването на постоянен диалог с представители от различните целеви групи - студенти, предприемачи, интелектуалци, земеделци, местни власти в Старозагорски регион.

Търсеният резултат е създаване на условия за улеснен достъп на различни групи от обществото до актуална и адаптирана информация за всички области на дейност на Европейския съюз, свързана с ежедневните дела на гражданите, както е заложено в Информационната и комуникационна стратегия на ЕС, насочена към „по-добро възприемане на Европейския съюз, на неговите институции и техните правомощия чрез задълбочаване на познаването и разбирането за тяхната мисия и структура чрез установяване на диалог с гражданите".

Всичко за "Европа Директно" Стара Загора.