SynGReDiT

 ECIX Zagore final

Програма:    Цифрова Европа/Digital Europe Program

 

Описание

Цифровите технологии променят живота на хората. Както се посочва в документа Цифрова Европа - Работна програма на EDIH 2021-2023/10.11.21, цифровите технологии променят дълбоко нашето ежедневие, начина ни на работа и правене на бизнес, начина ни да разбираме и използваме нашите природни ресурси и околна среда и начинът, по който взаимодействаме, общуваме и се образоваме. Ето защо Комисията фон дер Лайен представи амбициозна стратегия за оформяне на цифровото бъдеще на Европа на 19 февруари 2020 г. Цифровата стратегия на ЕС има за цел тази трансформация да работи за хората и бизнеса, като същевременно спомага за постигането на целта си за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. DEP има за цел да преодолее пропастта между изследванията на цифровите технологии и внедряването на пазара, като подкрепя двойните цели на ЕС за зелен преход и цифрова трансформация, като същевременно укрепва устойчивостта и цифровия суверенитет на Съюза.
Климатичната политика на ЕК е една от взетите предвид при проектирането, подготовката, изпълнението и оценката на всяка програма.
Европейски център за цифрови иновации Zagore - Синергия за зелена регионална цифрова трансформация на Югоизток
регион на България
EDIH Загоре ще бъде надграден като капацитет чрез проект SynGReDiT, географски обхваща Югоизточен регион (SER), NUTS II на България, състои се от 4 области NUTS III - Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Административните центрове Бургас и Стара Загора са сред 6-те най-големи града в България.

EDIH Zagore: събира под „един покрив” и координира услугите между всички участници: потребители/клиенти, партньори, подизпълнители; управление и контролиране на свързаните потоци от стойност; фокусиране върху основната услуга и групиране на всички дейности за ориентирано към потребителите развитие; предоставяне на основните ценности на екосистемата - произтичат от цялостния фокус и ефективност и са измерими и полезни за всички участници; гарантира предоставянето на всички ресурси като помещения, сградна технология, хардуерна/софтуерна инфраструктура и услуги чрез солидна база от своите членове и доставчици на услуги. Потребителите на услугите на EDIH, предоставящи техните специфични изисквания, всъщност ще участват в разработването на основни услуги чрез тяхното търсене и обратна връзка.

 

 

Партньори

1. АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА

www.szeda.eu

АРИР е създадена през 1995 г. с подкрепата на USAID. Първоначално като организация, фокусирана върху засилване на връзките между местните власти и бизнес общността, скоро тя привлича като членове общините, центровете за обучение и организациите, подпомагащи икономическото развитие на региона.

Членове на агенцията са град Стара Загора и общините - Николаево, Братя Даскалови, Гурково, Опан, Казанлък и Раднево, както и Тракийски университет, Българо-германския учебен център, Търговско-промишлената палата.

АРИР е работила по редица програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, USAID, както и по британски, канадски и италиански двустранни програми.

От 2009 г. АРИР е приемна структура на Информационен център Europe Direct, чиито дейности са насочени към повишаване на информираността за принципите и политиките на ЕС сред широката общественост и различни местни общности като студенти, учители, местни власти и предприемачи.

 

2. ЕЦИХ Загоре

3. Тракийски Университет

4. Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ)
5. Телелинк
6. Давид Холдинг
7. Българска Търговско-промишлена Палата
8. Българска стопанска камара

 

Цел на проекта

Цели

Основното предизвикателство, което SynGReDiT има за цел да адресира, е предизвикателството на цялостната промяна в дългосрочно установените индустриални традиции и бизнес взаимозависимости на икономиката на Югоизточен регион към обезвъглеродяване и двойна зелена и цифрова трансформация на неговите водещи сектори, части от водещите приоритети на SSS - производство на енергия, производство, селско стопанство, транспорт и здравеопазване, както и развитие на вече съществуващи и привличане на нови на базата на индустриална симбиоза.

ЦЕЛИ:

1. Да насърчи индустриалните и регионалните политики за МСП за подкрепа на бизнеса и публичния сектор в двойната зелена и цифрова трансформация за забавяне на климатичните промени и възстановяване на околната среда чрез набор от 9 регионални инициативи за повишаване на осведомеността Ideation Labs през следващите 3 години
2. Разгръщане на 3-те ключови области на цифровите технологии: HPC, DAS и киберсигурност и тяхното най-добро използване за двойна зелена и цифрова трансформация в критични сектори за регионалната икономика като производство и разпределение на енергия, производство, селско стопанство, транспорт и здравеопазване- грижи през следващите 3 години
3. Да се ​​подобри достъпът до иновационни екосистеми на регионалните МСП, малки предприятия със средна капитализация, предприемачи, стартиращи фирми и публичен сектор и подкрепата за намиране на инвестиции чрез набор от 9 мрежови събития Ideation Labs и брой консултации с цел ускоряване възстановяването и стимулирането на двойната зелена и цифрова трансформация на икономиката на SER през следващите 3 години
4. Да се ​​подобри достъпът до всички ключови области на HPC, DAS, AI и киберсигурността чрез сътрудничество с мрежата на ЕС EDIH през следващите 3 години чрез меморандум за разбирателство (MoU), подписващ се с най-малко 20 EDIH, споделяне на услуги и обмен на 7% от клиентите.

Всичко това ще доведе до функционирането на силна екосистема за двойна зелена и цифрова трансформация и по този начин ще допринесе за общите цели на DEP за отприщване на силите на цифровите технологии за постигане на общите цели на Европа за климата и околната среда, както е посочено в EGD, включително превръщането в климатично неутрален до 2050 г.

Подход

Подход

Дейности

ОСНОВНИ УСЛУГИ:

- Дигитални напреднали умения и обучение

- Тествайте преди да инвестирате

- Подкрепа за намиране на инвестиции

- Работа в мрежа и достъп до иновационна екосистема

 

СТРАТЕГИЯ ЗА УМНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

-Мехатроника
- Науки за живота и здравето
-Кибер защита
-Чисти технологии и зелен преход

Новини по проекта: