Новини

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДА АЛПИЙСКА РОЗАЛИЯ (Rosalia alpina linnaeus, 1758) в България за периода 2023-2032 г. и ПРИЛОЖЕНИЯ

 

OPOS

 

Документът е създаден в изпълнение на Проект № BG16М1ОР002-3.020-0001-С02 „Разработване на план за действие за вида Алпийска розалия (Rosalia alpina)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДА АЛПИЙСКА РОЗАЛИЯ (Rosalia alpina linnaeus, 1758) в България за периода 2023-2032 г. и ПРИЛОЖЕНИЯ към него

розалия

 

АРИР - СТАРА ЗАГОРА УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02

OPOS

 

СНЦ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА" УСПЕШНО ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.020-0001-C02

Работилница за регионални медии, посветена на климата, набира участници до 12 ноември

bluelink logo

 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с подкрепата на Фондация “БлуЛинк”, кани регионални журналисти да участват в двудневна работилница, посветена на човешките истории зад климатичните промени и предстоящото българско участие в Конференцията на ООН за климатичните промени (COP 28) в Дубай.

Работилницата ще се проведе на 27 и 28 ноември (понеделник и вторник) в София и се нарича “Локални истории за глобалните промени на климата”.

За кого: Събитието е предназначено за журналисти от регионални и местни медии, които имат професионален интерес към проблемите, свързани с измененията на климата и желание да споделят опит и придобият нови познания. 

 

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България, за периода 2023-2032 г.

 

OPOS

 

Документът е създаден в изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.020-0002-C02 Разработване на план за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus)
menetriesi pacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на видовете менетриезиев бегач
(Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus
(Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България, за периода 2023-2032 г. и ПРИЛОЖЕНИЯ към него

Begachi

 

Програма EUTeens4Green: до 10 000 € за ръководени от младежи устойчиви дейности

Bulgarian 1

АРИР - Стара Загора информира за стартиралата отворена покана EUTeens4Green, финансиран от ЕС проект, който има за цел да засили включването на младите хора чрез действия, които ще подпомогнат процеса на преход към чиста икономика в техния регион.

Поканата предлага безвъзмездни средства до 10 000 евро за младежи, групи от младежи на възраст 15-24 години или асоциации, които ще управляват проекти за включване на младежки общност в зеления преход в територии, обхванати от Фонда за справедлив преход. 

При интерес за кандидатстване можете да се обърнете към експертите на АРИР - Стара Загора. 

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД - КОШИЦЕ, СЛОВАКИЯ

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН КОШИЦЕ, СЛОВАКИЯ (машинен превод на български език, при неточности, консултирайте с оригиналния текс на английски език)

 ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН КОШИЦЕ, СЛОВАКИЯ (достъпен на английски език)

 

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД - ПРАХОВА, РУМЪНИЯ

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН ПРАХОВА, РУМЪНИЯ  (машинен превод на български език, при неточности, консултирайте с оригиналния текс на английски език)

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН ПРАХОВА, РУМЪНИЯ (достъпен на английски език)

 

 

АРИР - Стара Загора проведе обучение на представители на земеделския сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора

20220727 103838

На 27 юли 2022 г. АРИР - Стара Загора проведе обучение на представители на зеледелския сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора, което се проведе с любезното домакинство на община Гълъбово. 

На събитието експерти в областта представиха възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора и как зеледелските дейности в региона може да бъдат съвместени с мрежата Натура 2000. 

Представителите на местния земеделски сектор бяха запознати с основните понятия за Натура 2000 мрежата - какво представлява, кои за защитените територии в област Стара Загора, какви дейности могат да се извършват в тях и какви биха могли да бъдат ползите. 

В резултат на проведеното обучение  АРИР - Стара Загора наблюдава промяна в нагласите на сектора към Натура 2000. Мрежата бе представена и се възприе като възможност, а не като ограничение за хората, което е и целта на проекта - изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 и подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията предмет на опазване.  

Обучението бе организирано в рамките на проект "Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора", с Договор № BG16M1OP002-3.019-0004-C04, който се финансира от ОперативнаОколна среда 2014 - 2020, пНАТУРА 2000 и биоразнообразие.

Благодарим на включилите се земеделци и на община Гълъбово за любезното домакинство. 

АРИР - Стара Загора организира обучение за представители на земеделския сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора

На 27 юли 2022 г. АРИР - Стара Загора кани представители на земеделския сектор на обучение, посветено на екологичната мрежа "Натура 2000" рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора.

На обучението експерти ще дадат подробна информация относно възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора и как земеделието в региона може да се възползва от мрежата Натура 2000.

Представителите на земеделския сектор ще бъдат запознати с основните понятия за Натура 2000 мрежата - каква е нейната идея, кои са защитените територии в област Стара Загора, какви дейности могат да се извършват в тези защитени зони и какви ползи има от тях.

Обучението се организира в рамките на проект "Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора", с Договор № BG16M1OP002-3.019-0004-C04, който се финансира от ОперативнаОколна среда 2014 - 2020, пНАТУРА 2000 и биоразнообразие.

Ще се радваме на Вашето участие! Заповядайте на 17.06.2022 г. в Гълъбово. 

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search