Новини ОИЦ

Българо-казахстански онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 17 март 2021 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и нейният казахстански партньор, Фондът за развитие на предприемачеството (DAMU), организират съвместно на 17 март 2021 г онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество. Събитието ще се проведе под егидата на Експортен хъб България. 

ОИЦ организира на 30.09.2020 г. работна среща на тема "Приоритети на Програма за развитие на регионите 2021 - 2027"

Областен информационен център Стара Загора организира  работна среща на тема "Приоритети на Програма за развитие на регионите 2021 - 2027 година".  Директор Дирекция "Инвестиции и европейски програми" на Община Стара Загора, г-н Георги Симеонов, ще представи основните направления на "Програма за развитие на регионите 2021-2027 г." и възможностите, които
предоставя за финансиране на общините и местните общности.

Срещата ще започне в 14:00 ч. на 30.09.2020 г. в Къщата на архитекта на адрес: град Стара Загора, ул. "Сава Силов" №37.

Информационна среща на 22 юли 2019 г. 'Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците' на ОПОС 2014 -2020 г.

Заповядайте на информационна среща на тема: „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения 'Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците' на ОПОС 2014 -2020 г.", която ще се проведе на 22 юли 2019 от 15 в офиса на Областен информационн център Стара Загора бул. "М.М.Кусев" 9. Ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти, свързани с управление на отпадъците на общини, юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ОИЦ – Стара Загора даде старт на онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“

Pik

Днес в ПГОХ „Райна Княгиня“ ОИЦ - Стара Загора даде старт на онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“, който се организира от дирекция „Централно координационно звено“ /ЦКЗ/ в администрацията на Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната.

Целта на конкурса е да насочи учениците към предприемаческо мислене, да разкрие потенциал, като не поставя рамки за мечтите, идеите и въображението им.

Целеви групи: Амбициозни, креативни и насочени с поглед към бъдещето младежи на възраст 14-18 г. от всички училища в 28-те области в страната.

Обхват: Национален

Период на провеждане: 15 април – 1 юни 2019 г. във Facebook

Област Стара Загора е сключила договори за 244 876 627 лева

eufunds-12-2018

На проведената работна среща с представители на медиите, Областен информационен център – Стара Загора представи изпълнението на оперативните програми за Югоизточен район за планиране към 14.12.2018 г.

От общия бюджет по оперативните програми за периода 2014-2020 г., който е 23 709 213 065,80 лв., договорените средства са 18 024 071 958 лв., а реално изплатените суми към 14.12.2018 т. са 6 403 354 803 лв. или 27 %.

По брой сключени договори в Югоизточен район за планиране, където са сключени 592 договора, област Стара Загора се нарежда на второ място след Бургас, със 199 договора. Общата стойност на сключените договори в нашата област е 244 876 672 лева. Прави впечатление, че най-големия брой сключени договори в областта е по ОП „Иновации и конкурентоспособност" – 109 бр., с подкрепата на които бизнесът е успял да подобри производствения си капацитет. По ОП „Развитие на човешките ресурси" договорите са 53 броя; по ОП „Региони в растеж" – 15 броя; по ОП „Храни" – 11 договора.

КОЛЕДНА РАБОТНА СРЕЩА

На 18.12.2018 г. /вторник/ от 14.15 часа в офиса на Областен информационен център – Стара Загора ще се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии на тема: „Изпълнение на оперативните програми в Югоизточен район за планиране към декември 2018" .

Ще ви посрещнем с много настроение, усмивки и коледни подаръци, а събитието ще премине плавно в заключителна коледна среща на екипа на ОИЦ – Стара Загора с партньори, колеги и приятели.

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ В СТАРА ЗАГОРА

На 16 ноември 2018 г. /петък/ от 11.30 ч. Областен информационен център – Стара Загора съвместно с Държавно горско стопанство Стара Загора организират акция по залесяване в града като част от инициативата на центъра, посветена на Европейската седмица на гората.

С отбелязването й ОИЦ – Стара Загора цели отново да привлече вниманието на старозагорци върху ролята на горите за ограничаване на климатичните промени, поддържане на водните ресурси и опазване на околната среда.

Каним всички желаещи да се включат като доброволци в кампанията по залесяване, организирана от ОИЦ – Стара Загора, да се присъединят към нас на 16.11.2018 г. в 11,30 часа, сборен пункт – площада пред Стадион „Берое".

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ОРГАНИЗИРА ДЕБАТ НА ТЕМА „БЪДЕЩЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС“

На 11 октомври 2018 г. /четвъртък/ от 10.00 ч., в Зала 3 на Тракийски университет, Стара Загора, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе граждански дебат на тема „Бъдеще на кохезионната политика на ЕС".

Лекторът и водещ на събитието арх. Белин Моллов ще представи новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., както и предложената от Европейската комисия законодателна рамка за новия програмен период.

В Регионална библиотека "Захарий Княжески" ще бъде организирана и изложба на картини, представящи стари градски къщи като част от градската среда на Стара Загора и други големи градове в България.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА

На 11 октомври 2018 г. (четвъртък) от 15.00. ч. в Регионална библиотека "Захарий Княжески" ще се проведе пресконференция във връзка с обща инициатива на мрежата от Областни информационни центрове под надслов „Бъдеще на кохезионната политика на Европейския съюз".

Като част от инициативата във фоаето на регионална библиотека „Захарий Княжески" ще се открие и изложба на картини, представящи старите градски къщи като част от градската среда на Стара Загора и други големи градове в България от арх. Белин Моллов

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search