Информационна среща на 22 юли 2019 г. 'Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците' на ОПОС 2014 -2020 г.

Заповядайте на информационна среща на тема: „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения 'Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците' на ОПОС 2014 -2020 г.", която ще се проведе на 22 юли 2019 от 15 в офиса на Областен информационн център Стара Загора бул. "М.М.Кусев" 9. Ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти, свързани с управление на отпадъците на общини, юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На тема: „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения 'Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците' на ОПОС 2014 -2020 г."

22 юли 2019 г., офис на областен информационен център, бул."М.М.Кусев" № 9, Стара Загора

15.00 - 15.10 Регистрация на участниците

15.10 – 16.45 Представяне на възможностите за финансиране на проектни предложения по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г."

16.45 – 17.00 Индивидуални въпроси и отговори