КОЛЕДНА РАБОТНА СРЕЩА

На 18.12.2018 г. /вторник/ от 14.15 часа в офиса на Областен информационен център – Стара Загора ще се проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии на тема: „Изпълнение на оперативните програми в Югоизточен район за планиране към декември 2018" .

Ще ви посрещнем с много настроение, усмивки и коледни подаръци, а събитието ще премине плавно в заключителна коледна среща на екипа на ОИЦ – Стара Загора с партньори, колеги и приятели.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз.