Пета онлайн кампания по RES-SKILL

2023.02.23_RES-SKILL_5th_Digital_Presentation_BG_00001.jpg

Петата и последна онлайн информационна кампания по проект RES-SKILL  е достъпна ТУК.