Учебни материали по проект RES-SKILL със свободен достъп

RES-SKILL_logo.png

Основна цел на проект RES-SKILL, финансиран по програма Erasmus+, е създаването на специализирани учебни материали, насочени към заети във въгледобивната промишленост, подпомагащи тяхното преквалифициране в сектора на възобновяемите енергийни източници. Разработените ресурси са със свободен достъп и могат да бъдат намерени тук:

Учебен модул 1: Специалист по инсталирането на фотоволтаични системи - материали на български и на английски език.

Учебен модул 2: Специалист по техническо обслужване на соларни фотоволтаици - материали на български и на английски език.

Учебен модул 3: Технически специалист по ветрогенератори и вятърни електроцентрали - материали на български и на английски език.

Учебен модул 4: Съображения за безопасност и протокол в отрасъла на възобновяемата енергетика - материали на български и на английски език.

По-подробна информация може получите от екипът на АРИР - Стара Загора.